Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 167/SGK Toán 4) 

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 167 SGK Toán 4) 

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 167 SGK Toán 4) 

Tìm x:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Đáp án:

a) 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 168 SGK Toán 4)

Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau: 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa, 1/5 diện tích vườn hoa để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bể nước (như hình vẽ)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 168 SGK Toán 4)

Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2/5m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bỏ được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn?

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 159. Ôn tập về các phép tính với phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top