Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 166/SGK Toán 4)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2/5 là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

A. Hình 1      B. Hình 2      C. Hình 3       D. Hình 4

Đáp án:

Khoanh vào chữ C. Hình 3

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 167 SGK Toán 4)

Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

Đáp án:

Các em điền phân số thích hợp vào trục số như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 167 SGK Toán 4)

Rút gọn các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 167 SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 167 SGK Toán 4)

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 158. Ôn tập về phân số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top