Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 157. Ôn tập về biểu đồ

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 157. Ôn tập về biểu đồ

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 164/SGK Toán 4)

Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 157. Ôn tập về biểu đồ

a) Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật?

b) Tổ ba cắt được nhiều hơn tổ hai bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ hai bao nhiêu hình chữ nhật?

Đáp án:

a) Cả bốn tổ cắt được 16 hình, trong đó có 4 hình tam giác, 7 hình vuông và 5 hình chữ nhật.

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 là 1 hình vuông, nhưng ít hơn tổ 2 là 1 hình chữ nhật.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 165 SGK Toán 4)

Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (Theo số liệu năm 2002):

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 157. Ôn tập về biểu đồ

Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Diện tích Hà Nội là bao nhiêu ki-lô-mét vuông, diện tích Đà Nẵng là bao nhiêu ki-lô-mét vuông và diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội bao nhiệu ki-lô-mét vuông và bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Đáp án:

a) Diện tích Hà Nội là: 921

Diện tích Đà Nẵng là: 1255

Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là: 2095

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội là:

1255 – 921 = 334

Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là:

2095 – 1255 = 840

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 166 SGK Toán 4) 

Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 157. Ôn tập về biểu đồ

Cho biết mỗi cuộn vải dài 50m. Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Trong tháng 12 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa?

b) Trong tháng 12 cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu mét vải?

Đáp án:

a) Số mét vải hoa cửa hàng bán được trong tháng 12 là:

50 x 42 = 2100 (m)

b) Tổng số cuộn vải bán được trong tháng 12 là:

50 x 129 = 6450 (m)

Đáp số:

a) 2100m vải hoa

b) 6450 m vải

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top