Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 163. Ôn tập về đại lượng

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 163. Ôn tập về đại lượng

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 170/SGK Toán 4) 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến = … kg                1 tạ = … yến

1 tạ = … kg                 1 tấn = … tạ

1 tấn = … kg                1 tấn = … yến

Đáp án:

Các em điền như sau:

1 yến = 10 kg                1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100 kg                 1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000 kg               1 tấn = 100 yến

 

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 171 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 yến = … kg              1/2 yến = … kg

50 kg = … yến               1 yến 8kg = … kg

b) 5 tạ = … yến               1500kg = … tạ

30 yến = … tạ                7 tạ 20kg = … kg

c) 32 tấn = … tạ               4000kg = … tấn

230 tạ = … tấn               3 tấn 25kg = … kg

Đáp án:

Các em điền như sau:

a) 10 yến = 100 kg               1/2 yến = 5 kg

50 kg = 5 yến                  1 yến 8kg = 18 kg

b) 5 tạ = 50 yến                 1500kg = 15 tạ

30 yến = 3 tạ                  7 tạ 20kg = 720 kg

c) 32 tấn = 320 tạ                4000kg = 4 tấn

230 tạ = 23 tấn                3 tấn 25kg = 3025 kg

 

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 171 SGK Toán 4)

Điền > ; < ; =

2kg 7hg … 2700g             60kg 7g … 6007g

5kg 3g … 5035g               12 500g … 12kg 500g

Đáp án:

2kg 7hg = 27000g            60kg 7g > 6007g

5kg 3g < 5035g              12500g = 12kg 500g

 

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 171 SGK Toán 4) 

Một con cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án:

1kg 700g = 1700g

Cả cá và rau cân nặng:

1700 + 300 = 2000 (g)

2000g = 2 kg

Đáp số: 2kg

 

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 171 SGK Toán 4) 

Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo?

Đáp án:

Xe ô tô chở được tất cả là:

50 x 32 = 1600 (kg)

1600 kg = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ gạo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top