Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 164. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 164. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 171/SGK Toán 4)

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = … phút                 1 năm = … tháng

1 phút = … giây                 1 thế kỷ = … năm

1 giờ = … giây                  1 năm không nhuận = … ngày

1 năm nhuận = … ngày

Đáp án:

Các em điền như sau:

1 giờ = 60 phút                 1 năm = 12 tháng

1 phút = 60 giây                 1 thế kỷ = 100 năm

1 giờ = 3600 giây                1 năm không nhuận = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

 

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 171 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 giờ = … phút                3 giờ 15 phút = …phút

420 giây = … phút               1 /12 giờ = … phút

b) 4 phút = … giây                3 phút 25 giây = … giây

2 giờ = … giây                   1/10 phút = … giây

c) 5 thế kỉ = … năm               1/20 thế kỉ = … năm

12 thế kỉ = … năm                2000 năm = … thế kỉ

Đáp án:

Các em điền như sau:

a) 5 giờ = 300 phút                3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút                 1 /12 giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây               3 phút 25 giây = 205 giây

2 giờ = 7200 giây                 1/10 phút = 6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm              1/20 thế kỉ = 5 năm

12 thế kỉ = 1200 năm              2000 năm = 20 thế kỉ

 

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 172 SGK Toán 4) > ; < ; = 

5 giờ 20 phút … 300 phút               1/3 giờ … 20 phút

495 giây … 8 phút 15 giây              1/5 phút … 1/3 phút

Đáp án:

5 giờ 20 phút > 300 phút               1/3 giờ = 20 phút

495 giây = 8 phút 15 giây              1/5 phút < 1/3 phút

 

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 172 SGK Toán 4)

Bảng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn Hà trong mỗi buối sáng hàng ngày:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 164. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu?

Đáp án:

a) Hà ăn sáng trong 20 phút.

(6 giờ 30 phút – 6 giờ 10 phút = 20 phút)

b) buổi sáng Hà ở trường trong 4 giờ.

(11 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ)

 

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 172 SGK Toán 4)

Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?

a) 600 giây          b) 20 phút

b) 1/4 giờ           c) 2/10 giờ

Đáp án:

Ta có: 600 giây = 10 phút; 1/4 giờ = 15 phút

2/10 giờ = 12 phút

Vì 10 phút < 12 phút < 15 phút < 20 phút

Vậy khoảng thời gian 20 phút là lâu nhất

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top