Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 167. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 167. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 174/SGK Toán 4) 

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 167. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

a) Đoạn thẳng song song với AB;

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC.

Đáp án:

a) Đoạn thẳng DE song song với AB

b) Đoạn thẳng CD vuông góc với BC

 

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 174 SGK Toán 4) 

Số:

 

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNQP có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài của hình chữ nhật 

a) 64 cm;     b) 32 cm;       c) 16 cm;       d) 12 cm.

Đáp án:

Diện tích hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích hình vuông và bằng:

8 x 8 = 64 (cm2)

Chiều dài của hình chữ nhật MNPQ là:

64 : 4 = 16 (cm)

Vậy chọn c)

 

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 174 SGK Toán 4)

Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 167. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Vẽ hình chữ nhật theo các bước sau:

– Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm

– Vẽ đoạn thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm

– Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng thẳng CB = 4cm.

– Nối A và B ta được hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD

(5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD:

5 x 4 = 20 (cm2)

 

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 174 SGK Toán 4)

 

Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình H.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 167. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Đáp án:

Hình H gồm có hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC.

Diện tích hình bình hành ABCD là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top