Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 171. Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 171. Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 176/SGK Toán 4) 

Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 171. Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4

Hãy nêu các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đáp án:

Các tỉnh có diện tích xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Kon tum; Lâm Đồng; Gia Lai; Đắk Lắk

 

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 177 SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 171. Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 171. Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4

 

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 177 SGK Toán 4) 

 

Tìm x:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 171. Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 171. Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 177 SGK Toán 4)

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 171. Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4

Nhìn vào sơ đồ, ta có:

Ba lần số thứ nhất bằng:

84 – (1 +1 + 1) = 81

Số thứ nhất là:

84 : 3 = 27

Số thứ hai là:

27 + 1 = 28

Số thứ ba là:

28 + 1 = 29

Đáp số: 27, 28, 29

 

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 177 SGK Toán 4)

Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 171. Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi con là:

30 : 5 = 6 (tuổi)

Tuổi bố là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: Con: 6 tuổi

 

Bố: 36 tuổi

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top