Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 173. Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 173. Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 178/SGK Toán 4)

Viết các số:

a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy

b) Mười sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi hai

c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín

Đáp án:

a) 365847        b) 16530464         c) 105072009

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 178 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 yến = … kg;     2 yến 6kg = … kg;      40kg = … yến.

b) 5 tạ = … kg;      5 tạ 75 kg = … kg;      800kg = … tạ;

5 tạ = … yến;       9 tạ 9 kg = … kg;      2/5 tạ = … kg.

c) 1 tấn = … kg;      4 tấn = … kg;        2 tấn 800 kg = … kg;

1 tấn = … tạ;        7000 kg = … tấn;      12 000 kg = … tấn;

3 tấn 90 kg = … kg;     3/4 tấn = … kg

6000 kg = … tạ

Đáp án:

Các em điền như sau:

a) 2 yến = 20 kg;       2 yến 6kg = 26 kg;      40kg = 4 yến.

b) 5 tạ = 500 kg;       5 tạ 75 kg = 575 kg;      800kg = 8 tạ;

5 tạ = 50 yến;        9 tạ 9 kg = 909 kg;      2/5 tạ = 40 kg.

c) 1 tấn = 1000 kg;     4 tấn = 4000 kg;      2 tấn 800 kg = 28000 kg;

1 tấn = 10 tạ;         7000 kg = 7 tấn;      12 000 kg = 12 tấn;

3 tấn 90 kg = 3090 kg;    3/4 tấn = 750 kg

6000 kg = 60 tạ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 178 SGK Toán 4) 

Tính:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 173. Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 173. Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 178 SGK Toán 4)

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng 3/4 số học sinh gái. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh gái?

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 173. Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh gái của lớp học đó là:

35 : 7 x 4 = 20 (học sinh)

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 178 SGK Toán 4)

a) Hình vuông và hình chữ nhật cũng có những đặc điểm gì?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm gì?

Đáp án:

a) Hình vuông và hình chữ nhật có cùng những đặc điểm sau:

  • Có 4 góc vuông
  • Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  • Có các cạnh liên tiếp vuông góc với nhau
  • Có thể nhận xét: Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt (có chiều dài bằng chiều rộng)

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cũng có những đặc điểm sau

  • Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
  • Có thể nhận xét: Hình chữ nhật có thể coi là hình bình hành đặc biệt (có 4 góc vuông).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top