Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 174. Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 174. Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 179/SGK Toán 4)

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính, …). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:

A. 3      B. 300.      C. 3000      D. 30000

b) Trong phép nhân:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 174. Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7028     B. 7038
C. 6928     D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 174. Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 174. Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 174. Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

A. 1     B. 4       C. 9      D. 36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg?

A. 80       B. 50       C. 40        D. 20

Đáp án:

a) Khoanh vào C;        b) Khoanh vào B

c) Khoanh vào D;        d) Khoanh vào A

e) Khoanh vào A

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 180 SGK Toán 4)

Tính

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 174. Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 174. Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 180 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010 cm, hay … m … cm

b) Năm 2010 cả nước ta kỷ niệm: Một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội. Như vậy thủ đô Hà Nội được thành lập năm …  thuộc thế kỉ …

Đáp án:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010 cm, hay 10m 10cm

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm "Một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội". Như vậy thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỷ XI

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 180 SGK Toán 4)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 174. Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

24 : 3 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

40 – 24 = 16 (m)

Diện tích của mảnh vườn là:

40 x 16 = 640 (m2)

Đáp số: a) 40m; 16m

b) 640 m2


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top