Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 22. Tìm số trung bình cộng

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 22. Tìm số trung bình cộng

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

BÀI 1. ( trang 27/SGK Toán 4)

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52               b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39        d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Đáp án:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

BÀI 2. ( trang 27/SGK Toán 4)

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án:

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

(36 + 38 + 40 + 34) : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

BÀI 3. ( trang 27/SGK Toán 4)

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9

Đáp án:

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top