Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 21. Luyện tập trang 26 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 21. Luyện tập trang 26 SGK Toán 4

BÀI 1. ( trang 26/SGK Toán 4)

a) Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 (hoặc 29) ngày.

b) Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng hai chỉ có 28 ngày.

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

Đáp án:

a) Những tháng có 30 ngày là: tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11.

Những tháng có 31 ngày là: tháng 1; tháng 3; tháng 5; tháng 7; tháng 8; tháng 10; tháng 12.

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là tháng 2.

b) Năm nhuận có 266 ngày. Năm không nhuận có 365 ngày.

BÀI 2. ( trang 26/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 ngày = … giờ            13 ngày = …giờ               3 giờ 10 phút = …phút

4 giờ = … phút             14 giờ = …phút               2 phút 5 giây = …giây

8 phút = … giây            12 phút = …giây             4 phút 20 giây = …giây

Đáp án:

3 ngày = 72 giờ       1/3 ngày = 8 giờ        3 giờ 10 phút = 190 giờ

4 giờ = 240 phút       1/4 giờ = 6 giờ         2 phút 5 giây = 125 giây

8 phút = 480 giây      1/2 phút = 30 giây      4 phút 20 giây = 260 giây

BÀI 3. ( trang 26/SGK Toán 4)

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy, Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Đáp án:

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ mười tám (thế kỉ XVIII).

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy, Nguyễn Trãi sinh năm: 1980 – 600 = 1380.

Năm đó thuộc thế kỉ mười bốn (thế kỉ XIV).

BÀI 4. ( trang 26/SGK Toán 4)

Trong cuộc thi chạy 600m, Nam chạy hết 1/4 phút, Bình chạy hết 1/5 phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

Đáp án:

Ta có:
1/4 phút = 15 giây

1/5 phút = 12 giây

Vì 12 giây < 15 giây

Nên Bình chạy nhanh hơn Nam. Và nhanh hơn số giây là: 15 – 12 = 3 giây Đáp số: 3 giây

BÀI 5. ( trang 26/SGK Toán 4)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 21. Luyện tập trang 26 SGK Toán 4

Đáp án:


Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 21. Luyện tập trang 26 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top