Trang chủ » Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 20. Giây, thế kỉ

Giải bài tập SGK toán 4. Tiết 20. Giây, thế kỉ

ÔN LẠI LÝ THUYẾT

a) Giây: 1giờ = 60 phút

      1 phút = 60 giây

b) Thế kỉ: 1 thế kỉ = 100 năm

Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I)

Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II)

Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III)

Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI)

BÀI 1. ( trang 25/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = … giây                             2 phút = … giây                       

    60 giây = … phút                           7 phút = … giây

    13 phút = … giây                           1 phút 8 giây = … giây

 b) 1 thế kỉ = …năm                           5 thế kỉ =…năm                       

     100 năm = …..thế kỉ                     9 thế kỉ =….năm                      

     12 thế kỉ = …năm                           15 thế kỉ = ….năm

Đáp án:

a) 1 phút = 60 giây                           2 phút = 120 giây                       

    60 giây = 1 phút                           7 phút = 420 giây

    13 phút = 20 giây                          1 phút 8 giây = 68 giây

b) 1 thế kỉ = 100 năm                        5 thế kỉ =500 năm                       

     100 năm = 1 thế kỉ                       9 thế kỉ = 900 năm                       

    12 thế kỉ = 50 năm                         15 thế kỉ = 20 năm

BÀI 2. ( trang 25/SGK Toán 4)

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Đáp án:

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ mười chín (thế kỉ XIX)

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ ba (thế kỉ III)

BÀI 3. ( trang 25/SGK Toán 4)

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long vào năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay được bao nhiêu năm?

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay được bao nhiêu năm?

Đáp án:

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long vào năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ mười một (thế kỉ XI). Tính từ năm 1010 đến nay là năm 2016 được: 2016 – 1010 = 1006 (năm).

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ mười (thế kỉ X). Tính từ năm 938 đến nay là năm 2016 được: 2016 – 938 = 1078 (năm).

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top