Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bảng đơn vị đo khối lượng:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Nhận xét: Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó.

BÀI 1. ( trang 24/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Đáp án:

a) 1dag = 10g                1hg = 10 dag

  10g = 1 dag                10dag = 1 hg

b) 4dag = 40g                3kg = 30hg            2kg 300g = 2300g

  8hg = 80dag                7kg = 7000g           2kg 30g = 2030g

BÀI 2. ( trang 24/SGK Toán 4)

Tính:

380g + 195g             452g × 3

928 dag – 274 dag        768 hg : 6

Đáp án:

380g + 195g =575g

452hg × 3 = 1356 hg

928 dag – 274 dag = 654 dag

768 hg : 6 = 128 hg

BÀI 3. (trang 24/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 19. Bảng đơn vị đo khối lượng

Đáp án:

5dag = 50g               4 tạ 30kg < 4 tạ 3kg

8 tấn < 8100kg            3 tấn 500kg = 3500kg

BÀI 4. ( trang 24/SGK Toán 4)

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Đáp án:

4 gói bánh nặng số gam là:

150 × 4 = 600 (g)

2 gói kẹo nặng số gam là:

200 × 2 = 400 (g)

Tất cả có số gam bánh và kẹo là:

600 + 400 = 1000 (g)

Đổi: 1000g = 1kg.

Đáp số: 1kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top