Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 26. Luyện tập trang 33 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 26. Luyện tập trang 33 SGK Toán 4

BÀI 1. ( trang 33/SGK Toán 4 tập 1)

Biểu đồ dưới đây nói về một số vải hoa và vải trắng của một của hàng đã bán được trong tháng 9:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 26. Luyện tập trang 33 SGK Toán 4

Dựa vào biểu đồ trên hãy điền  Đ (đúng )hoặc S (sai) vào ô trống:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.

b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải.

c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn  tuần 1 là 100m.

e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn  tuần 2 là 100m.

Đáp án:

a) S                   b) Đ                     c) S

d) Đ                   e) S

BÀI 2. ( trang 34/SGK Toán 4 tập 1)

Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 26. Luyện tập trang 33 SGK Toán 4

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Đáp án:

Dựa vào biểu đồ, ta có:

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 số ngày là:

15 – 3 = 12 (ngày)

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày mưa là:

(18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)

BÀI 3. ( trang 34/SGK Toán 4 tập 1)

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số các như sau:

Tháng 1: 5 tấn; Tháng 2: 2 tấn; Tháng 3: 6 tấn.

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 26. Luyện tập trang 33 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 26. Luyện tập trang 33 SGK Toán 4

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top