Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 29. Phép cộng

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 29. Phép cộng

BÀI 1. ( trang 39/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 4682 + 2305            b) 2968 + 6524

5247 + 2741                3917 + 5267

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 29. Phép cộng

BÀI 2. ( trang 39/SGK Toán 4)

Tính:

a) 4685 + 2347             b) 186954 + 247436

6094 + 8566                 514625 + 82398

57696 + 814                 793575 + 6425

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 29. Phép cộng

BÀI 3. ( trang 39/SGK Toán 4)

Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây của huyện trồng được là:

325164 + 60830 = 385992 (cây)

Đáp số: 385992 (cây)

BÀI 4. ( trang 39/SGK Toán 4)

Tìm x

a) x- 363 = 975                    b) 207 +x = 815

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 29. Phép cộng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top