Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 30. Phép trừ

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 30. Phép trừ

BÀI 1. ( trang 40/SGK Toán 4

Đặt tính rồi tính

a) 987864 – 783251                b) 839084 – 246937

969696 – 656565                   628450 – 35813

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 30. Phép trừ

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 30. Phép trừ

BÀI 2: ( trang 40/SGK Toán 4)

Tính:

a) 48600 – 9455                   b) 80000 – 48765

65102 – 13859                      941302 – 298764

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 30. Phép trừ

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 30. Phép trừ

BÀI 3: ( trang 40/SGK Toán 4)

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 30. Phép trừ

Đáp án:

Độ dài quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 – 1315 = 415 (km)

Đáp số: 415 km

BÀI 4: (trang 40/SGK Toán 4)

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80600 cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án:

Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 – 80600 = 134200 (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

Đáp số: 349000 cây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top