Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 31. Luyện tập trang 40 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 31. Luyện tập trang 40 SGK Toán 4

Bài 1:

Thử lại phép cộng

a) 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 31. Luyện tập trang 40 SGK Toán 4

Muốn thử lại phép cộng ta có thể  lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

35462 + 27519;               69108 + 2074;              267345 + 31925.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 31. Luyện tập trang 40 SGK Toán 4

Bài 2:

a)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 31. Luyện tập trang 40 SGK Toán 4

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

4025 – 312;

5901 – 638;

7521 – 98.

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 31. Luyện tập trang 40 SGK Toán 4

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top