Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 38. Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 38. Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4

    Bài 1:

.Tính rồi thử lại:

a) 35269+27485                              

    8032645719                                     

b) 48796+63584

    

a) +) 35269+27485=62754

         Thử lại: 6275427485=35269

    +) 8032645719=34607

         Thử lại: 34607+45719=80326

b) +) 48796+63584=112380

         Thử lại: 11238063584=48796

    +) 100008989=1011

        Thử lại: 1011+8989=10000

1000089

Đá

    Bài 2. 

Tính giá trị của biểu thức:

a) 570225167+67                 

    168×2:6×4                             

b) 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top