Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 39. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 39. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

BÀI 1. ( trang 49/SGK Toán 4)

Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 39. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Đáp án:

Trong các góc trên:

Góc đỉnh A; cạnh AM, AN và góc đỉnh D; cạnh DU, DV là góc nhọn

Góc đỉnh B; cạnh BP, BQ và góc đỉnh O; cạnh OG, OH là góc tù

Góc đỉnh E; cạnh EX, EY là góc bẹt

Góc đỉnh C; cạnh CI, CK là góc vuông

BÀI 2. ( trang 49/SGK Toán 4)

Trong các hình tam giác sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 39. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Hình tam giác nào có 3 góc nhọn?

Hình tam giác nào có góc vuông?

Hình tác giác nào có góc tù?

Đáp án:

Trong ba hình tam giác trên

Tam giác có 3 góc nhọn là tam giác ABC

Tam giác có góc vuông là tam giác DEG

Tam giác có góc tù là tam giác MNP

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top