Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 40. Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 40. Hai đường thẳng vuông góc

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung 1 đỉnh.

BÀI 1. ( trang 50/SGK Toán 4)

Dùng ê ke để điểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 40. Hai đường thẳng vuông góc

Đáp án:

Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

  • Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.
  • Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau

BÀI 2. ( trang 50/SGK Toán 4)

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật đó.

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 40. Hai đường thẳng vuông góc

Đáp án:

Trong hình chữ nhật ABCD, các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

  • AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  • DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau
  •  

BÀI 3. ( trang 50/SGK Toán 4)

Dung ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 40. Hai đường thẳng vuông góc

Đáp án:

Các em dùng ê kê để kiểm tra và có kết quả như sau:

a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau

BÀI 4. ( trang 50/SGK Toán 4)

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

Giải bài tập SGK toán lớp 4.Tiết 40. Hai đường thẳng vuông góc

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau

Đáp án:

a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

AD và DC là cặp cạnh không vuông góc với nhau

b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top