Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 41. Hai đường thẳng song song

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 41. Hai đường thẳng song song

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

BÀI 1. ( trang 51/SGK Toán 4)

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 41.  Hai đường thẳng song song

Đáp án:

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

AB và DC là cặp cạnh song song với nhau

AD và BC là cặp cạnh song song với nhau

b) Trong hình vuông MNPQ có:

MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau

MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau

BÀI 2. (2 trang 51/SGK Toán 4)

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG và BCDE đều là hình chữ nhật.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 41.  Hai đường thẳng song song

Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Đáp án:

Trong hình chữ nhật trên, BE song song với cạnh AG và song song với cạnh CD.

BÀI 3. ( trang 51/SGK Toán 4)

Trong mỗi hình dưới đây:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 41.  Hai đường thẳng song song

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau.

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Đáp án:

Trong hình MNPQ có:

a) MN song song với QP

b) MN vuông góc với MQ.

MQ vuông góc với QP

Trong hình DEGHI có:

a) DI song song với GH

b) DE vuông góc với EG

DI vuông góc với IH

IH vuông góc với GH

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top