Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 42. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 42. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

BÀI 1. ( trang 52/SGK Toán 4)

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 42.  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Đáp án:

Các em có thể vẽ như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 42.  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

BÀI 2. ( trang 53/SGK Toán 4)

Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 42.  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Đáp án:

Từ đỉnh A các em kẻ đoạn thẳng vuông góc BC cắt BC tại 1 điểm. Điểm đó là điểm H.

Các em có kết quả như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 42.  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

BÀI 3. ( trang 53/SGK Toán 4)

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 42.  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Hãy vẽ đường thẳng đi qua E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó.

Đáp án:

Các em dùng ê kê để vẽ và có kết quả như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 42.  Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Các hình chữ nhật có ở hình bên là: AEGD, EBCG, ABCD

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top