Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 43. Vẽ hai đường thẳng song song

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 43. Vẽ hai đường thẳng song song

BÀI 1. ( trang 53/SGK Toán 4)

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 43. Vẽ hai đường thẳng song song

Đáp án:

Các em vẽ như sau:

Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với CD.
  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 43. Vẽ hai đường thẳng song song

BÀI 2. ( trang 53/SGK Toán 4)

Cho tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C. hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

Đáp án:

Ta có hình vẽ như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 43. Vẽ hai đường thẳng song song

Trong tứ giác ADCB có:

  • Cặp cạnh AD và BC song song với nhau
  • Cặp cạnh AB và DC song song với nhau

BÀI 3. ( trang 54/SGK Toán 4)

Cho tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 43. Vẽ hai đường thẳng song song

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại E.

b) Dùng ê kê kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không?

Đáp án:

Các em dùng ê kê để vẽ và kiểm tra, có kết quả như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 43. Vẽ hai đường thẳng song song

Ta thấy góc đỉnh E của tứ giác BEDA là góc vuông.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top