Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 44. Thực hành vẽ hình chữ nhật

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 44. Thực hành vẽ hình chữ nhật

Bài 1:

a) Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.

    b) Tính chu vi hình chữ nhật đó

Đáp án:

a) Vẽ hình chữ nhật theo các bước sau:

– Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm

– Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm

– Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 3cm.

– Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 44. Thực hành vẽ hình chữ nhật

b) Chu vi hình chữ nhật đó là:

        (5 + 3) x 2 = 16 (cm)

Bài 2:

a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm.

   b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng thước có vạch chia xăng- ti-mét kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau hay không?

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 44. Thực hành vẽ hình chữ nhật

Đáp án:

Học sinh tự vẽ hình, cách vẽ tương tự như bài số 1. 

Sau khi đo ta có: AC = BD = 5cm.

Vậy : Hai đường chéo của hình chữ nhật dài bằng nhau. 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top