Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 45. Thực hành vẽ hình vuông

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 45. Thực hành vẽ hình vuông

Bài 1. 

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

    b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Đáp án

a) Vẽ hình vuông có cạnh 4cm theo các bước sau:

– Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm

– Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm, CB = 4cm.

– Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 4cm.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 45. Thực hành vẽ hình vuông

b) Chu vi hình vuông ABCD 

         4 x 4 = 16 (cm)

Diện tích của hình vuông ABCD 

         4 x 4 = 16 (cm2)

Bài 2:

Vẽ theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 45. Thực hành vẽ hình vuông

Đáp án:

– Học sinh tự chấm các điểm mốc trên giấy kẻ ô ly rồi nối lại để có hai hình vuông ở câu a và một hình vuông ở câu b.

– Học sinh tự chấm tâm hình tròn ở câu b rồi vẽ hình tròn có bán kính bằng hai lần cạnh ô vuông nhỏ

 

Bài 3. 

Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

    a) Có vuông góc với nhau hay không?

    b) Có bằng nhau hay không?

Đáp án:

Học sinh tự vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm theo các bước ở bài 1 ta được hình vẽ như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 45. Thực hành vẽ hình vuông

a) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

b) Dùng thước đo ta sẽ thấy hai đường chéo AC và BD bằng nhau.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top