Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 46. Luyện tập trang 55 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 46. Luyện tập trang 55 SGK Toán 4

Bài 1: Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 46. Luyện tập trang 55 SGK Toán 4

Đáp án:

a)

 • Góc đỉnh A, cạnh AB, AC là góc vuông
 • Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là góc nhọn
 • Góc đỉnh C, cạnh CA, CB là góc nhọn
 • Góc đỉnh M, cạnh MA, MB là góc nhọn
 • Góc đỉnh M, cạnh MB, MC là góc tù
 • Góc đỉnh M, cạnh MA, MC là góc bẹt

b)

 • Góc đỉnh A, cạnh AB, AD là góc vuông
 • Góc đỉnh B, cạnh BD, BC là góc vuông
 • Góc đỉnh D, cạnh DA, DC là góc vuông
 • Góc đỉnh B; cạnh BA, BD là góc nhọn
 • Góc đỉnh C, cạnh CB, CD là góc nhọn
 • Góc đỉnh D, cạnh DB, DC là góc nhọn
 • Góc đỉnh D, cạnh DA, DB là góc nhọn
 • Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là góc tù

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 46. Luyện tập trang 55 SGK Toán 4

– AH là đường cao của hình tam giác ABC 

– AB là đường cao của hình tam giác ABC 

Đáp án:

Ghi chữ S vào ô thứ nhất của tam giác ABC (Vì AH không vuông góc với BC)

Ghi chữ Đ vào ô thứ hai (vì AB vuông góc với BC)

Bài 3:

 Cho đoạn thằng AB = 3cm (như hình vẽ)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 46. Luyện tập trang 55 SGK Toán 4

Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh AB)

Đáp án:

– Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A và vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng AD = 3cm, BC = 3cm.

– Nối D với C ta được hình vuông ABCD.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 46. Luyện tập trang 55 SGK Toán 4

Bài 4:

a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

b) Xác định trung điểm M của cạnh AD, trung điểm N của cạnh BC. Nối điểm M và điểm N ta được các hình tứ giác đều hình chữ nhật

– Nêu tên các hình chữ nhật đó.

– Nêu tên các cạnh song song với cạnh AB

Đáp án:

a) Học sinh vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm theo các bước như SGK.

b) Vì AD = 4cm, trên AD lấy điểm M sao cho AM = 2cm, vậy MA = MD = 2cm. Nên M là trung điểm của AD, tương tự xác định N là trung điểm của BC.

– Các hình chữ nhật có ở hình bên là: ABNM, MNCD, ABCD.

– Các cạnh song song với cạnh AB là: MN, DC.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top