Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 47. Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 47. Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4

BÀI 1. ( trang 56/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 386259 + 260837                      b) 528946 + 73529

 726485 – 452936                         435260 – 92753

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 47.  Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4

BÀI 2. ( trang 56 SGK Toán 4)

a) 6257 + 989 + 743                 b) 5798 + 322 +4678

Đáp án:

a) 6257 + 989 + 743 = 6257 + 743 + 989

= 7000 + 989

= 7989

b) 5798 + 322 +4678 = 5798 + 5000

= 10798

BÀI 3. ( trang 56/SGK Toán 4)

Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 47.  Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng bao nhiêu xăng – ti – mét?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD.

Đáp án:

a) Hình vuông ABCD có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH

c) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) × 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm

BÀI 4. ( trang 56/SGK Toán 4)

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Đáp án:

Tóm tắt

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 47.  Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4

Hai lần chiều rộng của hình chữ nhật là:

16 – 4 = 12 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

12 : 2 = 6 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

6 + 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 × 6 = 60 (cm2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top