Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 54. Mét vuông

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 54. Mét vuông

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: mét vuông.

Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m.

Mét vuông viết tắt là m2

Ta thấy hình vuông 1m2 gồm 100 hình vuông 1dm2.

1m2 = 100dm2

BÀI 1. Viết theo mẫu: ( trang 65/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 54. Mét vuông

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 54. Mét vuông

BÀI 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: ( trang 65/SGK Toán 4)

1 (m2) = …(dm2)                 400 (dm2) = … (m2)

100 (dm2) = … (m2)              2110 (m2) = … (dm2)

1 (m2) = … (cm2)                15 (m2) = … (cm2)

10000 (cm2) = … (m2)            10 (dm2) 2 (cm2) = … (cm2)

Đáp án:

1 (m2) = 100 (dm2)             400 (dm2) = 4 (m2)

100 (dm2) = 1 (m2)            2110 (m2) = 211000 (dm2)

1 (m2) = 10000 (cm2)           15 (m2) = 150000 (cm2)

10000 (cm2) = 1 (m2)          10 (dm2) 2 (cm2) = 1002 (cm2)

Bài 3: ( trang 65/SGK Toán 4)

Để lát nền một căn phòng người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh là 30 cm. Hỏi căn phòng có diện tích bao nhiêu mét vuông. Biết rằng diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Đáp án:

Diện tích của một viên gạch lát nền là:

30 × 30 = 900 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

900 × 200 = 180000 (cm2)

180000 cm2 = 18 m2

Đáp số: 18 m2

Bài 4: (trang 65/SGK Toán 4)

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 54. Mét vuông

Đáp án:

Có thể cắt hoặc chia hình đã cho thành hình chữ nhật như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 54. Mét vuông

Diện tích hình chữ nhật H1 là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật H2 là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật H3 là:

5 – 3 = 2 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật H3 là:

15 × 2 = 30 (cm2)

Diện tích của miếng bìa là:

12 + 18 + 30 = 60 (cm2)

Đáp số: 60 (cm2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top