Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 58. Nhân với số có hai chữ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 58. Nhân với số có hai chữ số

BÀI 1. Đặt tính rồi tính: ( trang 69/SGK Toán 4)

a) 86 × 53            b) 33 × 44

c) 157 × 24           d) 1122 × 19

Đáp án: Các em tính như sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 58. Nhân với số có hai chữ số

 

BÀI 2. ( trang 69/SGK Toán 4)

 Tính giá trị của biểu thức 45 × a với a bằng 13; 26; 39

Đáp án:

Nếu a = 13 thì 45 × a = 45 × 13 = 585

Nếu a = 26 thì 45 × a = 45 × 26 = 1170

Nếu a = 39 thì 45 × a = 45 × 39 = 1755

 

Bài 3: (trang 69/SGK Toán 4)

Mỗi quyển vở có 48 trang.Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Đáp án:

Số trang của 25 quyển vở là:

48 × 25 = 1200 (trang)

Đáp số: 1200 trang.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top