Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 6. Các số có sáu chữ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 6. Các số có sáu chữ số

BÀI 1. ( trang 9/SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 6. Các số có sáu chữ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 6. Các số có sáu chữ số

Đáp án:

a) Viết số: 313214

Đọc số: Ba trăm mười ba nghìn hai trăm mười bốn

b) Viết số: 523453

Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba.

BÀI 2. ( trang 9/SGK Toán 4)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 6. Các số có sáu chữ số

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 6. Các số có sáu chữ số

BÀI 3. ( trang 10/SGK Toán 4)

Đọc các số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Đáp án:

96 315 đọc là: Chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm

796 315 đọc là: Bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm

106 315 đọc là: Một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười lăm

106 827 đọc là: Một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mưới bảy.

BÀI 4. ( trang 10/SGK Toán 4)

Viết các số sau:

a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;

b) Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu;

c) Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba;

d) Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai;

Đáp án:

a) 63 115

b) 723 936

c) 943 103

d) 860 372

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top