Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 61. Nhân với số có ba chữ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 61. Nhân với số có ba chữ số

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( trang 73/SGK Toán 4)

a) 248 × 321      b) 1163 × 125         c) 3124 × 213

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 61. Nhân với số có ba chữ số

BÀI 2. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống: ( trang 73/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 61. Nhân với số có ba chữ số

Bài 3: ( trang 73/SGK Toán 4)

Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m.

Đáp án:

Diện tích của mảnh vườn là:

125 × 125 = 15625 (m2)

Đáp số: 15625 (m2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top