Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 62. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 62. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( trang 73/SGK Toán 4)

a) 526 × 305         b) 308 × 563         c) 1309 × 202

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 62. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

BÀI 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: ( trang 73/SGK Toán 4)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 62. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Đáp án: Ta có: Ô thứ nhất ghi S, ô thứ hai ghi S, ô thứ ba ghi Đ

Bài 3: ( trang 73/SGK Toán 4)

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Đáp án:

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong một ngày là:

104 × 375 = 39000 (g)

39000 (g) = 39 (kg)

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 × 10 = 390 (kg)

Đáp số: 390 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top