Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 66. Chia cho số có một chữ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 66. Chia cho số có một chữ số

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( trang 77/SGK Toán 4)

a) 278157 : 3                           b) 158735 : 3

304968 : 4                             475908 : 5

408090 : 5                              301849 : 7

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 66. Chia cho số có một chữ số

BÀI 2. ( trang 77/SGK Toán 4)

Người ta đổ đều 128610l xăng vào 6 bể. Hỏi bể đó có bao nhiêu lít xăng?

Đáp án:

Số lít xăng ở mỗi bể là:

128610 : 6 = 21435 (l)

Đáp số: 21435l xăng

Bài 3: ( trang 77 SGK Toán 4)

Người ta xếp 187259 cái áo vào hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhát bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Đáp án:

Thực hiện phép chia ta có:

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy có thể xếp được nhiều nhất 3406 hộp và còn thừa 2 cái áo

Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 cái áo.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top