Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 69. Chia một tích cho một số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 69. Chia một tích cho một số

BÀI 1. Tính bằng hai cách ( trang 79/SGK Toán 4)

a) (8 × 23) : 4                  b) (15 × 24) : 6

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a) (8 × 23) : 4 = ?

Cách 1: (8 × 23) : 4 = 184 : 4 = 46

Cách 2: (8 × 23) : 4 = (8 : 4) × 23 = 2 × 23 = 46

b) (15 × 24) : 6 = ?

Cách 1: (15 × 24) : 6 = 360 : 6 = 60

Cách 2: (15 × 24) : 6 = 15 × (24 : 6) = 15 × 4 = 60

 

BÀI 2. ( trang 79/SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 × 36) : 9

Đáp án:

(25 × 36) : 9 = 25 × (36 : 9) = 25 × 4 = 100

 

Bài 3: ( trang 79 SGK Toán 4)

Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/5 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án:

Số mét vải cửa hàng có là:

30 × 5 = 150 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

150 : 5 = 30 (m)

Đáp số: 30m vải.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top