Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 70. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 70. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

BÀI 1. Tính ( trang 80/SGK Toán 4)

a) 420 : 60               b) 85000 : 500

4500 : 500                92000 : 400

Đáp án

a) 420 : 60 = 42 : 6 = 7

4500 : 500 = 45 : 5 = 9

b) 85000 : 500 = 850 : 5 = 170

92000 : 400 = 920 : 4 = 230

 

BÀI 2. ( trang 80/SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x × 40 = 25600;         b) x × 90 = 37800.

Đáp án:

a) x × 40 = 25600

x = 25600 : 40

x = 640

b) x × 90 = 37800

x = 37800 : 90

x = 420

 

Bài 3: ( trang 80 SGK Toán 4)

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi:

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b) Nếu mỗi ta xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Đáp án:

Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần số toa xe là:

180 : 20 = 9 (toa)

Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần số toa xe là:

180 : 30 = 6 (toa)

Đáp số: a. 9 toa xe

b. 6 toa xe

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top