Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 71. Chia cho số có hai chữ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 71. Chia cho số có hai chữ số

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( trang 81/SGK Toán 4)

a) 288 : 24                b) 469 : 67

740 : 45                    397 : 56

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 71. Chia cho số có hai chữ số

BÀI 2. ( trang 81/SGK Toán 4)

Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Đáp án:

Số bộ bàn ghế được xếp vào mỗi phòng là:

240 : 15 = 16 (bộ)

Đáp số: 16 bộ bàn ghế

Bài 3: ( trang 81 SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x × 34 = 714

b) 846 : x = 18

Đáp án:

a. Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: "Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết". Ta có:

x × 34 = 714

x = 714 : 34

x = 21

b) Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: "Muốn tìm số chia chưa biết, ta lấy số bị chia chia cho thương".

Ta có:

846 : x = 18

x = 846 : 18

x = 47

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top