Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 72. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 72. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

BÀI 1.  (1 trang 82/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính

a) 4674 :82        b) 5781 : 47

2488 : 35          9146 : 72

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 72. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

BÀI 2. ( trang 82/SGK Toán 4)

Người ta gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa bao nhiêu bút chì?

Đáp án:

Thực hiện phép chia ta có:

3500 : 12 = 291 (dư 8)

Vậy đóng gói được nhiều nhất 291 tá bút chì và còn thừa 8 cái bút chì

Đáp số: 291 tá bút chì còn thừa 8 bút chì

Bài 3: ( trang 82 SGK Toán 4)

Tìm x:

a) 75 × x = 1800

b) 1855 : x = 35

Đáp án:

a. Ta có:

75 × x = 1800

x = 1800 : 75

x = 24

b) Ta có:

1855 : x = 35

x = 1855 : 35

x = 53

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top