Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 73. Luyện tập trang 83 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 73. Luyện tập trang 83 SGK Toán 4

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( trang 83/SGK Toán 4)

a) 855 : 45              b) 9009 : 93

579 : 36                  9276 : 39

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 73. Luyện tập trang 83 SGK Toán 4

BÀI 2. ( trang 83/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức

a) 4237 × 18 – 34578             b) 46857 + 3444 : 28

8064 : 64 × 37                    601759 – 1988 : 14

Đáp án:

a) 4237 × 18 – 34578 = 76266 – 34578

= 41688

8064 : 64 × 37 = 126 x 37

= 4662

b) 46857 + 3444 : 28 = 46857 + 123

= 46980

601759 – 1988 : 14 = 601759 – 142

= 601617

Bài 3: ( trang 83 SGK Toán 4)

Mỗi bánh xe đạp cần có 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Đáp án:

Mỗi chiếc xe đạp cần số nan hoa là:

36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện phép chia ta có:

5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và còn thừa 4 nan hoa.

Đáp số: 73 chiếc xe đạp, thừa 4 nan hoa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top