Trang chủ » SGK Toán 4 trang 84: Chia cho số có hai chữ số tiếp theo

SGK Toán 4 trang 84: Chia cho số có hai chữ số tiếp theo

BÀI 2. (giải toán lớp 4 trang 84 SGK)

Một vận động viên đua xe đạp trong một giờ 15 phút đi được 38 km 400 m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Đáp án:

Ta có: 1 giờ 15 phút = 75 phút

38km 400m = 38400m

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

38400 : 75 = 512 (m)

 

Đáp số: 512m

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( SGK toán lớp 4 trang 84 Luyện tập)

a) 4725 : 15                                  b) 35136 : 18
c) 4647 : 82                                  d) 18408 : 52
e) 4935 : 44                                  f) 17826 : 48

Đáp án chia cho số có hai chữ số tiếp theo:

toán lớp 4 trang 84
toán lớp 4 trang 84 chia cho số có hai chữ số tiếp theo

BÀI 2. bài tập toán 4 trang 84 SGK Luyện tập

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà ?

Phương pháp giải:

Số mét vuông nền nhà được = Số viên gạch đang có : 25 viên gạch.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

25 viên gạch : 1m2

1050 viên gạch : … m2 ?

Bài giải

Nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được số mét vuông nền nhà là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42m2.

Bài 3. Bài tập toán trang 84 lớp 4 chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Phương pháp giải:

– Tìm tổng số sản phẩm đội đó làm được trong 3 tháng.

– Tìm số sản phẩm trung bình mỗi người làm được trong cả 3 tháng = Tổng số sản phẩm làm được : tổng số người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 25 người

Tháng 1: 855 sản phẩm

Tháng 2: 920 sản phẩm

Tháng 3: 1350 sản phẩm

Cả 3 tháng, trung bình mỗi người: …. sản phẩm?

Bài giải

Trong cả 3 tháng đội đó làm được số sản phẩm là :

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong cả 3 tháng trung bình mỗi người làm được số sản phẩm là

3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm.

Bài 4. Bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 trang 84

Sai ở đâu ?

chia cho số có hai chữ số tiếp theo

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Phép chia đúng là :

toán lớp 4 trang 83 84

a) Phép chia sai ở bước thứ 2 :

564 chia cho 67 được 8 dư 28, không phải 564 chia cho 67 được 7 dư 95. Số dư 95 ở đây lớn hơn số chia 67 là sai.

b) Phép chia sai ở bước cuối cùng :

285 chia cho 67 được 4 dư 17, không phải 285 chia 67 được 4 dư 47.

Vừa rồi là phần Giải toán lớp 4 trang 84 SGK trong mục sgk toán lớp 4 trang 83 84. Các bạn có thể xem lại phần Giải toán chia cho số có hai chữ số tiếp theo đã giải trước đó hoặc xem trước mục Giải toán lớp 4 trang 85 để học tốt hơn môn Toán lớp 4 nhé

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top