Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 83. Dấu hiệu chia hết cho 2

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 83. Dấu hiệu chia hết cho 2

BÀI 1. ( trang 95/SGK Toán 4)

Trong các số 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84 683; 5782; 8401:

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào không chia hết cho 2?

Đáp án:

a) Số chia hết cho 2 là: 98; 1000; 744; 5782; 7536.

b) Số không chia hết cho 2 là: 35; 89; 867; 8401; 84 683.

 

BÀI 2. (trang 95/SGK Toán 4)

a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2.

b) Viết hai số có ba chữu số, mỗi số đều không chia hết cho 2.

Đáp án:

a) Bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2 là: 44; 98; 68; 26.

b) Hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2 là: 397; 675.

 

BÀI 3. (trang 95/SGK Toán 4)

a) Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.

b) Với ba chữ số 3; 5; 6 hãy viết các số lẻ có ba chữu số, mỗi số có cả 3 chữ số đó.

Đáp án:

a) 346; 364; 436; 634.

b) 365; 563; 635; 653.

 

BÀI 4. ( trang 95/SGK Toán 4)

a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:

340; 342; 344; … ; … ; 350.

b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm:

8347; 8349; 8351; … ; … ; 8357.

Đáp án:

a) 340; 342; 344; 346; 348; 350.

b) 8347; 8349; 8351; 8353; 8355; 8357.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top