Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 82. Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 82. Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

BÀI 1. ( trang 91/SGK Toán 4)

Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?

A. 93 574

B. 29 687

C. 17 932

D. 80 296

b) Phép cộng: 24 675 + 45 327 có kết quả là:

A. 699 912                    B. 69 902

C. 70 002                      D. 60 002

c) Phép trừ: 8634 : 3059 = ?

A. 5625                         B. 5685

C. 5675                         D. 5575

d) Thương của phép chia 67 200 : 80 có mấy chữ số:

A. 5 chữ số                     B. 4 chữ số                  

C. 3 chữ số                     D. 2 chữ số 

e) Trong các hình chữ nhật sau, hình nào có diện tích lớn hơn 30cm2

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 82. Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

A. Hình M                B. Hình N                  C. Hình P                  D. Hình Q

Đáp án:

a) Khoanh vào B

b) Khoanh vào C

c) Khoanh vào D

d) Khoanh vào C

e) Khoanh vào C

BÀI 2. ( trang 93/SGK Toán 4)

Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa từng ngày trong một tuần lễ (có mưa nhiều) ở một huyện vùng biển:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 82. Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

b) Ngày thứ sáu có mưa trong mấy giờ?

c) Ngày không có mưa trong tuần lễ là thứ mấy?

Đáp án:

a) Thứ năm có mưa với số giờ nhiều nhất.

b) Thứ sáu có mưa trong 2 giờ.

c) Ngày không mưa trong tuần lễ là thứ tư.

Bài 3: ( trang 93/SGK Toán 4)

Một trường tiểu học có 672 em học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Đáp án:

Hai lần số học sinh nam là:

672 – 92 = 580 (học sinh)

Số học sinh nam là:

580 : 2 = 290 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

290 + 92 = 382 (học sinh)

Đáp số: 290 học sinh nam

             382 học sinh nữ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top