Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 81. Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 81. Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

BÀI 1. ( trang 90/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào ô trống

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 81. Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 81. Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

BÀI 2. ( trang 90/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 39870 : 123;         b) 25863 : 251;            c) 30395 : 217

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 81. Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

Bài 3: ( trang 90/SGK Toán 4)

Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng học toán. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán?

Đáp án:

Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

40 × 468 = 18720 (bộ)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

18720 : 156 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ đồ dùng học toán

Bài 4: ( trang 90/SGK Toán 4)

Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong bốn tuần trước ngày khai giảng.

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 81. Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều tiền hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Đáp án:

a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách

Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số sách là:

5500 – 4500 = 1000 (cuốn)

Đáp số: 1000 cuốn sách

b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số sách là:

6250 – 5750 = 500 (cuốn)

Đáp số: 500 cuốn sách

c) Tổng số sách bán được trong 4 tuần là:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22000 (cuốn)

Trung bình mỗi tuần bán được là:

22000 : 4 = 5500 (cuốn)

Đáp số: 5500 cuốn sách

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top