Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 80. Luyện tập trang 89 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 80. Luyện tập trang 89 SGK Toán 4

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( trang 89/SGK Toán 4)

a) 54322 : 346              b) 106141 : 413

25275 : 108                 123220 : 404

86679 : 214                 172869 : 258

Đáp án

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 80. Luyện tập trang 89 SGK Toán 4

BÀI 2. ( trang 89/SGK Toán 4)

Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối?

Đáp án:

18kg = 18000g

Số gam muối trong mỗi gói là:

18000 : 240 = 75(g)

Đáp số: 75g muối

Bài 3: ( trang 89/SGK Toán 4)

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 (m2), chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

Đáp án:

a) Chiều rộng của sân bóng là:

7140 : 105 = 68 (m)

b) Chu vi sân bóng đá là:

(105 + 68) × 2 = 346 (m)

Đáp số:

       a) Chiều rộng: 68m

       b) Chu vi: 346 m

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top