Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 79. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 79. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

BÀI 1. ( trang 88/SGK Toán 4)

 Đặt tính rồi tính

a) 62321 : 307               b) 81350 : 187

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 79. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

 

BÀI 2. ( trang 88/SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x × 405 = 86265                b) 8658 : x = 293

Đáp án:

a) x × 405 = 86265

x = 86265 : 405

x = 213

b) 89658 : x = 293

x = 89658 :293

x = 306

 

Bài 3: ( trang 88/SGK Toán 4)

Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?

Đáp án:

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được:

49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

Đáp án: 162 sản phẩm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top