Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 78. Luyện tập trang 87 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 78. Luyện tập trang 87 SGK Toán 4

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( trang 86/SGK Toán 4)

a) 708 : 354             b) 704 : 234

7552 : 236                8770 : 366

9060 : 453                6260 : 156

Đáp án: 

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 78. Luyện tập trang 87 SGK Toán 4

BÀI 2. ( trang 86/SGK Toán 4)

Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

Đáp án:

24 hộp kẹo chứa số gói kẹo là:

24 × 120 = 2880 (gói)

160 gói cần số hộp kẹo là:

2880 : 160 = 18 (gói)

Đáp số: 18 gói kẹo

Bài 3: (trang 86/SGK Toán 4)

Tính bằng hai cách:

a) 2205 : (35 × 7)                    b) 3332 : (4 × 49)

Đáp án:

a) 2205 : (35 × 7) = ?

Cách 1: 2205 : (35 × 7) = 2205 : 245 = 9

Cách 2: 2205 : (35 × 7) = 2205 : 35 : 7 = 63 : 7 = 9

b) 3332 : (4 × 49) = ?

Cách 1: 3332 : (4 × 49) = 3332 : 196 = 17

Cách 2: 3332 : (4 × 49) = 3332 : 4 : 49 =833 : 49 = 17

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top