Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 77. Chia cho số có ba chữ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 77. Chia cho số có ba chữ số

BÀI 1. Đặt tính rồi tính ( trang 86/SGK Toán 4)

a) 2120 : 424                  b) 6420 : 321

1935 : 354                     4957 : 165

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 77. Chia cho số có ba chữ số

BÀI 2. ( trang 86/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 × 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Đáp án:

Các em có thể tính như sau:

a) 1995 × 253 + 8910 : 495 = ?

= 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = ?

8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 × 4) = 8700 : 100 = 87

Bài 3: ( trang 86/SGK Toán 4)

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

Đáp án:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là:

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là:

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là:

27 – 24 = 3 (ngày)

Đáp số: 3 ngày

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top