Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 76. Thương có chữ số 0

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 76. Thương có chữ số 0

BÀI 1. (trang 45, SGK toán 4)

Đặt tính rồi tính

a) 8750 : 35                b) 2996 : 28

23520 : 56                   2420 : 12

11780 : 42                   13870 : 45

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 76. Thương có chữ số 0

BÀI 2. (H trang 85/SGK Toán 4)

Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?

Đáp án:

1 giờ 12 phút = 72 phút

Trung bình mỗi phút máy đó bơm được:

97200 : 72 = 1350 (l)

Đáp số: 1350l nước

Bài 3: ( trang 85/SGK Toán 4)

Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

a) Tính chu vi mảnh đất đó;

b) Tính diện tích mảnh đất đó.

Đáp án:

a) Chu vi mảnh đất là:

307 × 2 = 614 (m)

b) Chiều rộng mảnh đất là:

(307 – 97) : 2 = 105 (m)

Chiều dài mảnh đất:

105 + 97 = 202 (m)

Diện tích mảnh đất là:

202 × 105 = 21210 (m2)

Đáp số:

a) Chu vi: 614m

 

      b) Diện tích: 21210 (m2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top