Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 87. Dấu hiệu chia hết cho 3

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 87. Dấu hiệu chia hết cho 3

BÀI 1. ( trang 98/SGK Toán 4)

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

231; 109; 1872; 8225; 92 313.

Đáp án:

231

Ta có: 2 + 3 + 1 = 6

6 : 3 = 2. Vậy 231 chia hết cho 3.

Làm tương tự với các số khác.

Trong các số đã cho, số chia hết cho 3 là: 231; 1872; 92 313.

BÀI 2. ( trang 98/SGK Toán 4)

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

96; 502; 6823; 55 553; 641 311.

Đáp án:

96: 9 + 6 = 15, 15 : 3 = 5. Vậy 96 chia hết cho 3

502: 5 + 0 + 2 = 7, 7 không chia hết cho 3. Vậy 502 không chia hết cho 3

Trong các số đã cho, số không chia hết cho 3 là: 502; 6823; 55 553; 641 311.

BÀI 3. (trang 98/SGK Toán 4)

Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3.

Đáp án:

Các em có thể viết các số như: 351; 648; 891.

BÀI 4. ( trang 98/SGK Toán 4)

Tìm chữ số thích hợp viết vào ô chấm để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

56.. ; 79… ; 2..35.

Đáp án:

Hướng dẫn: Các em chọn số thích hợp sao cho tổng các chữ số là một số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

56…: Ta có thể điền vào chỗ chấm số 1 và 4 như sau: 561 hoặc 564.

79…: Ta có thể điền vào chỗ chấm số 5 và 8 như sau: 795 hoặc 798.

2…35: Ta có thể điền vào chỗ chấm số 2 và 5 như sau: 2235 hoặc 2553.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top