Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 88. Luyện tập trang 98 SGK Toán 4

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 88. Luyện tập trang 98 SGK Toán 4

BÀI 1. ( trang 98/SGK Toán 4)

Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816

a) Số nào chia hết cho 3

b) Số nào chia hết cho 9

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Đáp án:

a) Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816

b) Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66816.

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 2229; 3576.

BÀI 2. ( trang 98/SGK Toán 4)

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 88. Luyện tập trang 98 SGK Toán 4

Đáp án:

a) Viết chữ số 5 vào ô trống: 945

b) Viết chữ số 2, 5, 8 vào ô trống: 225; 255; 285

c) Viết chữ số 2; 8 vào ô trống: 762; 768

BÀI 3. ( trang 98/SGK Toán 4)

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số 13465 không chia hết cho 3

b) Số 70009 chia hết cho 9

c) Số 78435 không chia hết cho 9

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5

Đáp án:

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

BÀI 4. ( trang 98/SGK Toán 4)

Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2

a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9

b) Hay viết một só có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Đáp án:

Các em có thể viết như sau:

a) 612; 621; 162; 126; 261; 216

b) Có thể chọn một trong các số: 102; 120; 201; 210

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top