Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 9. So sánh các số có nhiều chữ số

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 9. So sánh các số có nhiều chữ số

BÀI 1. ( trang 13/SGK Toán 4)

Điền dấu > ; < ; = vào chỗ trống:

9999 …. 10 000           653 211 … 653 211

99 999 … 100 000         43 256 …. 432 510

726 585 … 557 652        845 713 …. 845 713

Đáp án:

9999 < 10 000           653 211 = 653 211

99 999 < 100 000         43 256 < 432 510

726 585 > 557 652        845 713 < 854 713

BÀI 2. ( trang 13/SGK Toán 4)

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

59 876 ; 651 321 ; 499 873 ; 902 011.

Đáp án:

Số lớn nhất trong các số đã cho là 902 011.

BÀI 3. ( trang 13/SGK Toán 4)

Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467 ; 28 092 ; 943 567 ; 932 018.

Đáp án:

Các số đã cho được sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

2467 ; 28 092 ; 932 018 ; 943 567.

BÀI 4. ( trang 13/SGK Toán 4)

a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Đáp án:

a) Số lớn nhất có ba chữ số là số 999

b) Số bé nhất có ba chữ số là số 100

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số 999 999

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số 100 000

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top